Sklapanje braka

Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Londonu nije ovlašteno za sklapanje brakova.

Obavijesti i upute vezane uz sklapanje braka u IE potražite na https://www.citizensinformation.ie/en/birth_family_relationships/getting_married/

Obavijesti vezane uz sklapanje braka u Republici Hrvatskoj potražite u matičnom uredu u Republici Hrvatskoj gdje planirate sklopiti brak (popis matičnih ureda dostupan na www.uprava.hr).

Hrvatski državljani koji su sklopili brak u inozemstvu pa tako i u Irskoj dužni su brak prijaviti i u Republici Hrvatskoj. Navedeno je moguće učiniti u Matičnom uredu u Republici Hrvatskoj prema registriranom prebivalištu u Republici Hrvatskoj ili ukoliko osoba nema prebivalište u Republici Hrvatskoj u Matičnom uredu Centar u Zagrebu (popis matičnih ureda dostupan na www.uprava.hr)  ili putem Veleposlanstva Republike Hrvatske. IE izvadak iz matice vjenčanih uz Prilog V. nije  potrebno prevesti na hrvatski jezik.

Veleposlanstvo zadržava pravo zatražiti od stranke dodatnu dokumentaciju ukoliko se za to ukaže potreba tijekom obavljanja administrativnih i upravnih postupaka.

Važna napomena za osobe rođene izvan Republike Hrvatske: osobe koje su rođene izvan Republike Hrvatske moraju prije upisa činjenice sklapanja braka voditi računa kako je potrebno da su izvršile upis i u matice rođenih Republike Hrvatske. Ukoliko nisu upisu braka mora prethoditi upis činjenice rođenja u matičnim knjigama Republike Hrvatske.

Ukoliko se brak prijavljuje putem Veleposlanstva zahtjev je potrebno podnijeti osobno.
Rokovi: prosječno trajanje postupka ukoliko se zahtjev podnosi putem Veleposlanstva je od 3 do 6 mjeseci, dok je istu radnju u Matičnom uredu u RH moguće izvršiti isti dan.

Pristojba za dostavu dokumenta je 35 EUR i plaća se karticom u Veleposlanstvu.

Copyright (c) 1997.- 2019. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH Sva prava pridržana