Legalizacija isprava

Za korištenje IE Izvadaka iz matice rođenih, matice vjenčanih i matice umrlih u Republici Hrvatskoj  potrebno je iste prevesti na hrvatski jezik kod ovlaštenog prevoditelja. Ukoliko se u matičnim uredima u Irskoj zatraži uz izvadak i odgovarajući dodatak ispravi za korištenje dokumenta u drugoj državi, nije potreban prijevod.

Za korištenje hrvatskih dokumenata u IE potrebno je kontaktirati instituciju ili pravnu osobu kojoj se dokument predaje.

Općenite informacije o legalizaciji dokumenata dostupne su na:  http://www.mvep.hr/hr/konzularne-informacije/legalizacija-isprava/.

Copyright (c) 1997.- 2021. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH Sva prava pridržana