Prebivalište

Prebivalište je mjesto i adresa u Republici Hrvatskoj na kojoj se osoba trajno nastanila radi ostvarivanja svojih prava i obveza vezanih uz životne interese, kao što su obiteljski, profesionalni, ekonomski, socijalni, kulturni i drugi interesi.

Odjava prebivališta radi trajnog preseljenja u inozemstvo

Osoba koja se trajno iseljava iz Republike Hrvatske u inozemstvo dužna je prije iseljenja odjaviti prebivalište u policijskoj upravi ili postaji u kojoj ima prijavljeno prebivalište. Ako osoba propusti odjaviti prebivalište prije iseljenja, odjavu mora zatražiti u roku od 15 dana od dana useljenja u drugu državu putem nadležnog veleposlanstva ili generalnog konzulata Republike Hrvatske u državi u koju se iselila.

Odjava prebivališta podnosi se osobno, a za maloljetne osobe prijavu podnose oba roditelja.

Za odjavu prebivališta u Veleposlanstvu RH u Irskoj potrebno je:

  1. priložiti ispunjen Obrazac 1 - od pitanja 1. do pitanja 8., te pitanje 13. (obrazac je dostupan u Veleposlanstvu);
  2. priložiti hrvatsku putovnicu i hrvatsku osobnu iskaznicu (prilaganje osobne iskaznice je neophodno jer se prilikom odjave prebivališta osobna iskaznica fizički poništava);
  3. priložiti dokaz adrese u Irskoj (tzv. utility bill - račun za plin, struju, pismo porezne uprave (Revenue) i slično);
  4. uplatiti zakonom propisanu konzularnu pristojbu u iznosu od 16 eura (isto je moguće učiniti debitnom karticom u Veleposlanstvu).

Zahtjevi dostavljeni poštom ili elektroničkom poštom nisu u skladu s odredbama Zakona o prebivalištu te neće biti obrađivani.

Prijava privremenog odlaska iz Republike Hrvatske

Osoba koja se ne namjerava iseliti iz Republike Hrvatske radi trajnog nastanjenja u drugoj državi, nego privremeno boravi izvan RH dulje od godinu dana radi obrazovanja, zaposlenja, dugotrajnog liječenja ili drugih razloga nije dužna odjaviti prebivalište u Republici Hrvatskoj. No, ta je osoba dužna prijaviti privremeni odlazak iz RH policijskoj upravi ili postaji u kojoj ima prijavljeno prebivalište ili putem nadležnog veleposlanstva ili generalnog konzulata RH u inozemstvu.

Ako privremeni odlazak iz Republike Hrvatske potraje duže od pet godina osoba je dužna ponovno prijaviti privremeni odlazak iz RH i prijavu obnavljati nakon svakog daljnjeg proteka razdoblja od tri godine, uz prilaganje dokumentacije o razlozima privremenog odlaska iz RH.

Prijava privremenog odlaska izvan Republike Hrvatske podnosi se osobno, a za maloljetne osobe prijavu podnose oba roditelja.

Za prijavu privremenog odlaska iz Republike Hrvatske u Veleposlanstvu RH u Irskoj potrebno je:

  1. priložiti ispunjen Obrazac 1 - od pitanja 1. do pitanja 8., te pitanje 14. u kojem se obavezno navodi vremenski period na koji se osoba odjavljuje (najduže do 5 godina) i razlog privremenog odlaska (obrazac je dostupan u Veleposlanstvu);
  2. priložiti važeću hrvatsku osobnu iskaznicu i hrvatsku putovnicu;
  3. priložiti dokaz adrese u Irskoj (tzv. utility bill - račun za plin, struju, potvrdu porezne uprave (Revenue) i slično);
  4. priložiti dokaz o svrsi privremenog odlaska (primjerice, ukoliko je svrha rad, dokaz svrhe je pismo ili potvrda poslodavca; ukoliko je svrha studiranje, dokaz svrhe je potvrda fakulteta; ukoliko je svrha liječenje, dokaz je potvrda medicinske ustanove);
  5. uplatiti zakonom propisanu konzularnu pristojbu u iznosu od 16 eura (isto je moguće učiniti debitnom karticom u Veleposlanstvu).

Zahtjevi dostavljeni poštom ili elektroničkom poštom nisu u skladu s odredbama Zakona o prebivalištu te neće biti obrađivani.

Napomena: u slučajevima nepravovremene prijave ili izbjegavanja zakonske obveze prijave prebivališta i boravišta moguće je da prebivalište građana bude odjavljeno po sili zakona u skladu s člankom 12. Zakona o prebivalištu, kojom se prilikom osobna iskaznica proglašava nevažećom i ne može se koristiti.

Više informacija na: https://mup.gov.hr/prebivaliste-boraviste-329/329

Obrazac 1

 

Copyright (c) 1997.- 2021. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH Sva prava pridržana