Putne isprave

Hrvatski državljanin pod uvjetima propisanim Zakonom o putnim ispravama hrvatskih državljana („Narodne novine“ broj 77/99, 133/02, 48/05, 74/09, 154/14 i 82/15),  ima pravo na putnu ispravu.

Putna isprava je javna isprava kojom se dokazuje identitet i hrvatsko državljanstvo.

Osoba je dužna nositi valjanu putnu ispravu kada putuje u inozemstvo.

Međunarodnim ugovorom može se odrediti da za putovanje u pojedine države putna isprava nije potrebna.

Putne isprave su:

  • putovnica,
  • diplomatska putovnica,
  • službena putovnica,
  • putni list,
  • putne isprave koje se izdaju na osnovu međunarodnog ugovora.
     

Za putovnice koje izdaju diplomatske misije ili konzularni uredi Republike Hrvatske u inozemstvu naplaćuje se konzularna pristojba temeljem Zakona o upravnim pristojbama.

Copyright (c) 1997.- 2021. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH Sva prava pridržana