Dublin, 02. rujna 2021.

Izdavanje hrvatske kratkotrajne vize – najnovije informacije

S ciljem suzbijanja i sprječavanja širenja koronavirusa COVID-19, privremeno je, do daljnjega, obustavljeno zaprimanje zahtjeva za izdavanje hrvatske kratkotrajne vize u hrvatskim veleposlanstvima i konzulatima.

Obustava zaprimanja zahtjeva ne odnosi se na sljedeće kategorije osoba:

(1) članovi obitelji hrvatskih državljana;

(2) članovi obitelji državljana država članica Europskog gospodarskog prostora (države članice EU-a te Norveška, Island i Lihtenštajn) i Švicarske Konfederacije;

Napomena: Članovima obitelji u točkama (1) i (2) smatraju se:

 • bračni drug;
 • izvanbračni drug ako zajednica traje tri godine ili kraće ako se iz drugih okolnosti može utvrditi postojanost trajne veze;
 • životni ili neformalni životni partner;
 • -potomak po krvi u uspravnoj liniji nishodno do navršene 21 godine, kao i onaj bračnog ili izvanbračnog druga ili životnog ili neformalnog životnog partnera; uzdržavani potomak stariji od 21 godine;
 • posvojenik do navršene 21 godine života, kao i onaj bračnog ili izvanbračnog druga ili životnog ili neformalnog životnog partnera; uzdržavani posvojenik stariji od 21 godine;
 • uzdržavani srodnik po krvi u uspravnoj liniji ushodno, kao i onaj bračnog ili izvanbračnog druga ili životnog ili neformalnog životnog partnera.

Članom obitelji može se smatrati i drugi član obitelji koji je u državi iz koje dolazi uzdržavani član, član kućanstva ili je zbog ozbiljnih zdravstvenih razloga ovisan o njegovoj osobnoj skrbi.

(3) osobe kojima je odobren privremeni boravak ili im je izdana dozvola za boravak i rad u Republici Hrvatskoj, a za ulazak im je potrebna viza;

(4) članovi uže obitelji osoba iz točke (3), ako se te osobe već nalaze u Republici Hrvatskoj i izdana im je boravišna iskaznica;

Napomena: Članovima uže obitelji u točki (3) smatraju se:

 • bračni drugovi;
 • osobe koje su u izvanbračnoj zajednici, ako zajednica traje tri godine ili kraće ako se iz drugih okolnosti može utvrditi postojanost trajne veze;
 • maloljetna zajednička djeca bračnih i izvanbračnih drugova, njihova maloljetna posvojena djeca te maloljetna posvojena djeca svakog od njih, a koja nisu zasnovala vlastitu obitelj;
 • roditelji ili posvojitelji maloljetne djece.

(5) zdravstveni djelatnici, istraživači u zdravstvu i djelatnici u skrbi za starije osobe;

(6) osoblje u prometnom sektoru;

(7) diplomati, osoblje međunarodnih organizacija i osobe koje primaju poziv međunarodnih organizacija i čija je fizička prisutnost potrebna za dobro funkcioniranje tih organizacija, vojno i policijsko osoblje, humanitarni djelatnici i osoblje civilne zaštite pri obavljanju svojih dužnosti;

(8) putnici u tranzitu, pod uvjetom da mogu dokazati mogućnost ulaska u zemlju odredišta;

(9) pomorci;

(10) osobe koje putuju zbog školovanja;

(11) osobe koje putuju zbog neodgodivih osobnih / obiteljskih razloga kao što su:

 • posjet članova šire obitelji (roditelji i djeca, neovisno o dobi, uključujući i roditelje i djecu supružnika; braća i sestre, uključujući i njihovu djecu),
 • sklapanje braka, pod uvjetom da je priložena odgovarajuća dokumentacija i utvrđen datum vjenčanja u Hrvatskoj,
 • smrtni slučaj u obitelji – sudjelovanje na sprovodu,
 • ozbiljni i hitni zdravstveni razlozi, pod uvjetom da je predočena medicinska dokumentacija i poziv hrvatske zdravstvene ustanove,
 • vlasništvo nekretnine u Hrvatskoj, pod uvjetom da je predočen vlasnički list,
 • vlasništvo ili leasing plovila na vezu u hrvatskoj luci, pod uvjetom da je predočen dokaz o tome.

(12) osobe koje putuju iz turističkih razloga te imaju potvrdu o uplaćenom smještaju u hotelu, kampu, kod privatnog iznajmljivača ili unajmljenom plovilu te drugom obliku turističkog smještaja;

(13) osobe koje putuju zbog neodgodivih poslovnih razloga ili koje imaju drugi gospodarski interes.

Iznimno, i u skladu s odredbom točke V. stavka 4. Odluke o privremenoj zabrani i ograničavanju prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske (NN br. 73/21), osobe koje dolaze u Republiku Hrvatsku izravno iz trećih zemalja navedenih u Prilogu I. Preporuke Vijeća (EU) 2020/912, ulaze u Hrvatsku bez ograničenja u pogledu svrhe putovanja.

Stoga se obustava zaprimanja zahtjeva za vizu ne odnosi ni na sljedeće kategorije osoba:

(14) državljane Armenije, Azerbajdžana, Jordana, Katara i Saudijske Arabije koji borave u zemlji svojega državljanstva i putuju u Hrvatsku izravno iz Armenije, Azerbajdžana, Jordana, Katara i Saudijske Arabije;

(15) državljane trećih zemalja (ako im je potrebna viza) koji imaju odobren boravak u Albaniji, Armeniji, Australiji, Azerbajdžanu, Bosni i Hercegovini, Brunej Darussalamu, Japanu, Jordanu, Kanadi, Kataru, Republici Koreji, Moldovi, Novom Zelandu, Saudijskoj Arabiji, Singapuru, Srbiji, ili Ukrajini, i koji putuju u Hrvatsku izravno iz tih zemalja.

Napomena: u slučaju ozbiljnog pogoršavanja epidemiološke situacije u određenim trećim zemljama, moguća je privremena potpuna obustava zaprimanja zahtjeva za vizu. U tom slučaju zaprimaju se samo zahtjevi:

 • članova obitelji hrvatskih državljana;
 • članova obitelji građana EU / EGP-a i Švicarske Konfederacije.
Copyright (c) 1997.- 2021. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH Sva prava pridržana