Dublin, 09. srpnja 2021.

Izdavanje hrvatske kratkotrajne vize

S ciljem suzbijanja i sprječavanja širenja koronavirusa COVID-19, privremeno je, do daljnjega, obustavljeno zaprimanje zahtjeva za izdavanje hrvatske kratkotrajne vize u hrvatskim veleposlanstvima i konzulatima.

Obustava zaprimanja zahtjeva ne odnosi se na sljedeće kategorije osoba:

(1) članovi obitelji hrvatskih državljana;

(2) članovi obitelji državljana država članica Europskog gospodarskog prostora (države članice EU-a te Norveška, Island i Lihtenštajn) i Švicarske Konfederacije;

Napomena: Članovima obitelji u točkama (1) i (2) smatraju se:

 • bračni drug;
 • izvanbračni drug ako zajednica traje tri godine ili kraće ako se iz drugih okolnosti može utvrditi postojanost trajne veze;
 • potomak po krvi u uspravnoj liniji nishodno do navršene 21 godine, kao i onaj bračnog ili izvanbračnog druga ili životnog ili neformalnog životnog partnera; i potomak stariji od 21 godine, ako ga je državljanin države članice EGP-a ili njegov bračni ili izvanbračni drug ili životni ili neformalni životni partner dužan uzdržavati i stvarno ga uzdržava;
 • posvojenik do navršene 21 godine, kao i onaj bračnog ili izvanbračnog druga ili životnog ili neformalnog životnog partnera; i posvojenik stariji od 21 godine, ako ga je državljanin države članice EGP-a ili njegov bračni ili izvanbračni drug ili životni ili neformalni životni partner dužan uzdržavati i stvarno ga uzdržava;
 • srodnik po krvi u uspravnoj liniji ushodno, kojeg je državljanin države članice EGP-a ili njegov bračni ili izvanbračni drug ili životni ili neformalni životni partner; i posvojenik stariji od 21 godine, ako ga je ili njegov bračni ili izvanbračni drug ili životni ili neformalni životni partner dužan uzdržavati i stvarno ga uzdržava.

Članom obitelji može se smatrati i drugi član obitelji hrvatskog državljanina/državljanina države članice EGP-a ili njegova bračnog ili izvanbračnog druga ili životnog ili neformalnog životnog partnera koji je u državi iz koje dolazi uzdržavani član, član kućanstva ili je zbog ozbiljnih zdravstvenih razloga ovisan o njegovoj osobnoj skrbi.

(3) osobe kojima je odobren privremeni boravak ili im je izdana dozvola za boravak i rad u Republici Hrvatskoj, a za ulazak im je potrebna viza;

(4) članovi uže obitelji osoba iz točke (3), ako se te osobe već nalaze u Republici Hrvatskoj i izdana im je boravišna iskaznica;

Napomena: Članovima uže obitelji u točki (3) smatraju se:

 • bračni drugovi;
 • osobe koje su u izvanbračnoj zajednici, ako zajednica traje tri godine ili kraće ako se iz drugih okolnosti može utvrditi postojanost trajne veze;
 • maloljetna zajednička djeca bračnih i izvanbračnih drugova, njihova maloljetna posvojena djeca te maloljetna posvojena djeca svakog od njih, a koja nisu zasnovala vlastitu obitelj;
 • roditelji ili posvojitelji maloljetne djece.

(5) zdravstveni djelatnici, istraživači u zdravstvu i djelatnici u skrbi za starije osobe;

(6) osoblje u prometnom sektoru;

(7) diplomati, osoblje međunarodnih organizacija i osobe koje primaju poziv međunarodnih organizacija i čija je fizička prisutnost potrebna za dobro funkcioniranje tih organizacija, vojno i policijsko osoblje, humanitarni djelatnici i osoblje civilne zaštite pri obavljanju svojih dužnosti;

(8) putnici u tranzitu, pod uvjetom da mogu dokazati mogućnost ulaska u zemlju odredišta;

(9) pomorci;

(10) osobe koje putuju zbog školovanja;

(11) osobe koje putuju zbog neodgodivih osobnih / obiteljskih razloga kao što su:

 • smrtni slučaj u obitelji - sudjelovanje na sprovodu,
 • ozbiljni i hitni zdravstveni razlozi, pod uvjetom da je predočena medicinska dokumentacija i poziv hrvatske zdravstvene ustanove,
 • vlasništvo nekretnine u Republici Hrvatskoj, pod uvjetom da je predočen vlasnički list,
 • vlasništvo plovila na vezu u hrvatskoj luci, pod uvjetom da je predočen dokaz o tome;

(12) osobe koje putuju iz turističkih razloga te imaju potvrdu o uplaćenom smještaju u hotelu, kampu, kod privatnog iznajmljivača ili unajmljenom plovilu te drugom obliku turističkog smještaja;

(13) osobe koje putuju zbog neodgodivih poslovnih razloga ili koje imaju drugi gospodarski interes.

Iznimno, i u skladu s odredbom točke V. stavka 4. Odluke o privremenoj zabrani i ograničavanju prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske (NN br. 73/21), osobe koje dolaze u Republiku Hrvatsku izravno iz trećih zemalja navedenih u Prilogu I. Preporuke Vijeća (EU) 2020/912, ulaze u Hrvatsku bez ograničenja u pogledu svrhe putovanja.

Stoga se obustava zaprimanja zahtjeva za vizu ne odnosi ni na sljedeće kategorije osoba:

(14) državljane Armenije, Azerbajdžana, Jordana, Katara, Kosova, Libanona, Ruande, Saudijske Arabije i Tajlanda koji borave u zemlji svojega državljanstva i putuju u Hrvatsku izravno iz Armenije, Azerbajdžana, Jordana, Katara, Kosova, Libanona, Ruande, Saudijske Arabije ili Tajlanda;

(15) državljane trećih zemalja (ako im je potrebna viza) koji imaju odobren boravak u Albaniji, Armeniji, Australiji, Azerbajdžanu, Bosni i Hercegovini, Brunej Darussalamu, Crnoj Gori, Izraelu, Japanu, Jordanu, Kanadi, Kataru, Republici Koreji, Kosovu, Libanonu, Moldovi, Novom Zelandu, Ruandi, Saudijskoj Arabiji, Singapuru, Sjedinjenim Američkim Državama, Sjevernoj Makedoniji, Srbiji, ili Tajlandu, i koji putuju u Hrvatsku izravno iz tih zemalja.

Međutim, osobama koje putuju izravno iz trećih zemalja navedenih u Prilogu I. Preporuke Vijeća (EU) 2020/912, ulazak u Republiku Hrvatsku omogućit će se samo uz:

> predočenje negativnog nalaza PCR testa ili brzog antigenskog testa na COVID-19, pri čemu BAT test mora biti sa Zajedničke liste brzih antigenskih testova koje međusobno priznaju države članice Europske Unije, koju objavljuje Europska komisija; kod nalaza BAT testa napravljenog u inozemstvu mora biti vidljiv proizvođač testa i/ili komercijalni naziv testa; u protivnom, test se neće prihvatiti kao vjerodostojan za ulazak u Republiku Hrvatsku; nalaz PCR testa ne smije biti stariji od 72 sata, a BAT testa od 48 sati od trenutka testiranja do dolaska na granični prijelaz; ili

> predočenje potvrde ne starije od 210 dana o primitku dvije doze cjepiva koje se koristi u EU  (Pfizer, Moderna, AstaZeneca, Gamaleya, Sinopharm), ako je prošlo 14 dana od primitka druge doze, ili predočenje potvrde ne starije od 210 dana o primitku jedne doze cjepiva koje se prima u jednoj dozi (Janssen/Johnson&Johnson) ako je prošlo 14 dana od primitka te jedne doze; ili

> potvrde o preboljenju bolesti COVID-19 i primitku jedne doze cjepiva unutar šest mjeseci od početka bolesti, s tim da cijepljenje mora biti provedeno prije manje od 210 dana; ili

> pozitivnog PCR ili brzog antigenskog testa, kojim se potvrđuje da se vlasnik oporavio od COVID-19, pri čemu je taj test napravljen unazad 180 dana, a stariji od 11 dana od dana dolaska na granični prijelaz ili uz predočenje potvrde o preboljenu izdane od liječnika; ili

> određivanje samoizolacije po dolasku u Republiku Hrvatsku, uz mogućnost PCR ili brzog antigenskog testiranja na COVID-19 odmah po dolasku u Republiku Hrvatsku (o vlastitom trošku), a slučaju nemogućnosti testiranja određuje se mjera samoizolacije u trajanju od deset (10) dana.

Sljedeće kategorije oslobođene su od predočenja jednog od gore navedenih dokaza:

 • zdravstveni djelatnici, istraživači u zdravstvu i djelatnici u skrbi za starije osobe;
 • pogranični radnici;
 • osoblje u prometnom sektoru;
 • diplomati, osoblje međunarodnih organizacija i osobe koje primaju poziv međunarodnih organizacija i čija je fizička prisutnost potrebna za dobro funkcioniranje tih organizacija, vojno i policijsko osoblje, humanitarni djelatnici i osoblje civilne zaštite pri obavljanju svojih dužnosti;
 • putnici u tranzitu, uz obvezu napuštanja Republike Hrvatske u roku od 12 sati od ulaska;
 • osobe koje putuju radi školovanja;
 • osobe koje putuju zbog osobnih/obiteljskih razloga, poslovnih razloga ili koje imaju drugi gospodarski interes, a ne zadržavaju se u Hrvatskoj ili izvan Hrvatske dulje od 12 sati.

Osobe koje dolaze iz zemalja koje su obuhvaćene popisom država Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo - Brazil, Indija, Južna Afrika, Zanzibar (Tanzanija), prema kojima se primjenjuju posebne epidemiološke mjere, obvezni su predočiti negativan nalaz PCR testa koji nije stariji od 48 sati i određuje im se nužna mjera obvezne samoizolacije u trajanju od 14 dana. Vrijeme trajanja samoizolacije može se skratiti ako osoba, najranije sedmi dan samoizolacije, o svom trošku obave PCR testiranje na COVID-19 u ustanovi ovlaštenoj za provedbu testiranja te ako je nalaz testa negativan.

Napomena: u slučaju ozbiljnog pogoršavanja epidemiološke situacije u određenim trećim zemljama, moguća je privremena potpuna obustava zaprimanja zahtjeva za vizu. U tom slučaju zaprimaju se samo zahtjevi:

 • članova obitelji hrvatskih državljana;
 • članova obitelji građana EGP-a i Švicarske Konfederacije.
Copyright (c) 1997.- 2021. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH Sva prava pridržana