Dublin, 08. veljače 2021.

Privremena obustava zaprimanja zahtjeva za izdavanje hrvatske kratkotrajne vize

S ciljem suzbijanja i sprječavanja širenja koronavirusa COVID-19, privremeno se, do daljnjega, obustavlja zaprimanje zahtjeva za izdavanje hrvatske kratkotrajne vize u hrvatskim veleposlanstvima/konzulatima.

Obustava zaprimanja zahtjeva ne odnosi se na sljedeće kategorije osoba:

a) članovi obitelji hrvatskih državljana;

b) članovi obitelji građana EGP-a i Švicarske Konfederacije;

NAPOMENA: Članovima obitelji u točkama (a) i (b) smatraju se:

- bračni drug;

- izvanbračni drug ako zajednica traje tri godine ili kraće ako se iz drugih okolnosti može utvrditi postojanost trajne veze;

- životni ili neformalni životni partner;

- potomak po krvi u uspravnoj liniji nishodno do navršene 21 godine, kao i onaj bračnog ili izvanbračnog druga ili životnog ili neformalnog životnog partnera; i potomak stariji od 21 godine, ako ga je državljanin države članice EGP-a ili njegov bračni ili izvanbračni drug ili životni ili neformalni životni partnera dužan uzdržavati i stvarno ga uzdržava;

- posvojenik do navršene 21 godine života, kao i onaj bračnog ili izvanbračnog druga ili životnog ili neformalnog životnog partnera; i posvojenik stariji od 21 godine, ako ga je državljanin države članice EGP-a ili njegov bračni ili izvanbračni drug ili životni ili neformalni životni partnera dužan uzdržavati i stvarno ga uzdržava.

Članom obitelji može se smatrati i drugi član obitelji hrvatskog državljanina / državljanina države članice EGP-a ili njegova bračnog ili izvanbračnog druga ili životnog ili neformalnog životnog partnera koji je u državi iz koje dolazi uzdržavani član, član kućanstva ili je zbog ozbiljnih zdravstvenih razloga ovisan o njegovoj osobnoj skrbi.

c) osobe kojima je odobren privremeni boravak u svrhe iz članka 47. Zakona o strancima, ili im je izdana dozvola za boravak i rad u Republici Hrvatskoj, a za ulazak im je potrebna viza;

d) članovi uže obitelji osoba iz točke (c), ako se te osobe već nalaze u Republici Hrvatskoj i izdana im je boravišna iskaznica;

NAPOMENA: Članovima uže obitelji osoba iz točke (3) smatraju se:

- bračni drugovi,

- osobe koje su u izvanbračnoj zajednici, ako zajednica traje tri godine ili kraće ako se iz drugih okolnosti može utvrditi postojanost trajne veze,

- maloljetna zajednička djeca bračnih i izvanbračnih drugova, njihova maloljetna posvojena djeca te maloljetna djeca svakog od njih, a koja nisu zasnovala vlastitu obitelj,

- roditelji ili posvojitelji maloljetne djece.

e) zdravstveni djelatnici, istraživači u zdravstvu i djelatnici u skrbi za starije osobe;

f) osoblje u prometnom sektoru;

g) diplomati, osoblje međunarodnih organizacija i osobe koje primaju poziv međunarodnih organizacija i čija je fizička prisutnost potrebna za dobro funkcioniranje tih organizacija, vojno i policijsko osoblje, humanitarni djelatnici i osoblje civilne zaštite pri obavljanju svojih dužnosti;

h) putnici u tranzitu, pod uvjetom da mogu dokazati mogućnost ulaska u zemlju odredišta;

i) pomorci;

j) osobe koje putuju zbog školovanja;

k) osobe koje putuju zbog neodgodivih osobnih/obiteljskih razloga kao što su:

- smrtni slučaj u obitelji – sudjelovanje na sprovodu,

- ozbiljni i hitni zdravstveni razlozi, pod uvjetom da je predočena medicinska dokumentacija i poziv hrvatske zdravstvene ustanove

- vlasništvo nekretnine u Hrvatskoj, pod uvjetom da je predočen vlasnički list,

- vlasništvo plovila na vezu u hrvatskoj luci, pod uvjetom da je predočen dokaz o tome.

Prethodno navedene kategorije osoba podliježu mjerama i dužne su se pridržavati mjera Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Ulazak u zemlju osoba iz trećih zemalja navedenih u prilogu I. Preporuke Vijeća (EU) 2020/912

U skladu s odredbom točke V. Odluke o privremenoj zabrani i ograničavanju prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske, sve osobe (neovisno o državljanstvu) koje dolaze izravno iz trećih zemalja navedenih u prilogu I. Preporuke Vijeća (EU) 2020/912, ulaze u Republiku Hrvatsku bez ograničenja.

Treće zemlje navedene u izmijenjenom prilogu I. Preporuke Vijeća (EU) 2020/912 su:

- Australija,

- Novi Zeland,

- Republika Koreja,

- Ruanda,

- Singapur, Tajland,

- Kina; posebna upravna područja NR Kine – Hong Kong i Makao.

U skladu s rečenim, obustava zaprimanja zahtjeva za izdavanje vize ne odnosi se ni na sljedeće kategorije osoba:

- državljane Ruande i Tajlanda koji borave u zemlji svojeg državljanstva i putuju u Republiku Hrvatsku iz Ruande ili Tajlanda;

- državljane trećih zemalja (ako im je potrebna viza za Republiku Hrvatsku) koji imaju odobren boravak u Australiji, Novom Zelandu, Ruandi, Singapuru, Južnoj Koreji i Tajlandu.

Napomena: za državljane Kine i dalje je na snazi privremena obustava zaprimanja zahtjeva za izdavanje vize.

U skladu s odredbom točke V. stavkom 2. Odluke o privremenoj zabrani i ograničavanju prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske osobe koje dolaze iz prethodno navedenih trećih zemalja oslobađaju se obveze posjedovanja negativnog PCR testa na SARS-CoV-2.