Zagreb, 17. srpnja 2020.

Privremena obustava zaprimanja zahtjeva za izdavanje hrvatske kratkotrajne vize

S ciljem suzbijanja i sprječavanja širenja koronavirusa COVID-19, privremeno se, do daljnjega, obustavlja zaprimanje zahtjeva za izdavanje hrvatske kratkotrajne vize u hrvatskim veleposlanstvima/konzulatima.

Obustava zaprimanja zahtjeva ne odnosi se na sljedeće kategorije osoba:

 • članovi obitelji hrvatskih državljana;
 • članovi obitelji državljana država članica Europskog gospodarskog prostora (države članice EU-a te Norveška, Island i Lihtenštajn), Švicarske Konfederacije i Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske;

Napomena: osobe koje se smatraju članovima obitelji određene su člankom 162. Zakona o strancima (Narodne novine, br. 130/11, 74/13, 69/17 i 46/18)

 • osobe kojima je odobren privremeni boravak u svrhe iz članka 47. Zakona o strancima (Narodne novine, br. 130/11, 74/13, 69/17 i 46/18), ili im je izdana dozvola za boravak i rad u Republici Hrvatskoj, a za ulazak im je potrebna viza;
 • zdravstveni djelatnici, istraživači u zdravstvu i djelatnici u skrbi za starije osobe te osobe koje zahtijevaju hitno medicinsko liječenje;
 • prijevoznici robe i drugo prometno osoblje, u mjeri u kojoj je to potrebno;
 • diplomati, policijski službenici u obavljanju svojih poslova, službe i timovi civilne zaštite, osoblje međunarodnih organizacija i međunarodno vojno osoblje u obavljanju njihovih funkcija;
 • putnici u tranzitu, pod uvjetom da mogu dokazati mogućnost ulaska u zemlju odredišta;
 • pomorci u tranzitu, što podrazumijeva i pomorce koji u Hrvatsku dolaze radi ukrcaja / iskrcaja;
 • osobe koje putuju zbog školovanja;
 • osobe koje putuju zbog neodgodivih osobnih razloga kao što su:

  • smrtni slučaj u obitelji – sudjelovanje na sprovodu,
  • ozbiljni i hitni zdravstveni razlozi, pod uvjetom da je predočena medicinska dokumentacija i poziv hrvatske zdravstvene ustanove
  • vlasništvo nekretnine u Hrvatskoj, pod uvjetom da je predočen vlasnički list,
  • vlasništvo plovila na vezu u hrvatskoj luci, pod uvjetom da je predočen dokaz o tome.

Navedene kategorije osoba podliježu mjerama i dužne su se pridržavati mjera Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske za jačanje nadzora nad širenjem koronavirusa COVID-19 za hrvatske i strane državljane koji ulaze u Republiku Hrvatsku.