Dublin, 17. rujna 2021.

Najnovije informacije o uvjetima ulaska u Republiku Hrvatsku

Croatian National Tourist Board (Author: Renco Kosinožić)

U nastavku dostavljamo aktualne informacije o uvjetima ulaska u Republiku Hrvatsku.

Putnici koji putuju u Republiku Hrvatsku iz jedne od država članica EU / EGP

Putnicima koji dolaze neposredno iz država i/ili regija članica EU/EGP (EU 27 + Island, Norveška, Švicarska, Andora, Monako, San Marino, Vatikan), neovisno o državljanstvu, omogućit će se ulazak u Republiku Hrvatsku ako posjeduju važeću i valjanu EU digitalnu COVID potvrdu.

Iznimno, putnicima koji dolaze neposredno iz država i/ili regija članica EU/EGP, a još ne posjeduju EU digitalnu COVID potvrdu, omogućit će se ulazak u Republiku Hrvatsku uz:

 • predočenje potvrde o negativnom PCR testu ili brzom antigenskom testu (BAT) na COVID-19, pri čemu BAT test mora biti sa Zajedničke liste brzih antigenskih testova koje međusobno priznaju države članice Europske Unije, koju objavljuje Europska komisija. Kod nalaza BAT testa napravljenog u inozemstvu mora biti vidljiv proizvođač testa i/ili komercijalni naziv testa. U protivnom test se neće prihvatiti kao vjerodostojan za ulazak u Republiku Hrvatsku. Nalaz PCR testa ne smije biti stariji od 72 sata, a BAT testa od 48 sati od trenutka testiranja do dolaska na granični prijelaz;

ili

 • predočenje potvrde ne starije od 270 dana o primitku dvije doze cjepiva koje se koristi u državama članicama EU  (Pfizer, Moderna, AstaZeneca, Gamaleya, Sinopharm), ako je prošlo 14 dana od primitka druge doze, ili predočenje potvrde ne starije od 270 dana o primitku jedne doze cjepiva koje se prima u jednoj dozi (Janssen/Johnson&Johnson), ako je prošlo 14 dana od primitka te jedne doze;

ili

 • predočenje potvrde o primitku prve doze cjepiva Pfizer, Moderna ili Gamaleya, s kojom je moguće ući u Republiku Hrvatsku u razdoblju od 22. do najviše 42. dana od primitka cjepiva, odnosno od 22. do najviše 84. dana od primitka prve doze cjepiva AstraZeneca;

ili

 • predočenje potvrde o preboljenju bolesti COVID-19 i primitku jedne doze cjepiva unutar osam mjeseci od početka bolesti, s tim da cijepljenje mora biti provedeno prije manje od 270 dana od dolaska na granični prijelaz; 

ili

 • predočenje pozitivnog PCR ili brzog antigenskog testa, kojim se potvrđuje da se vlasnik oporavio od COVID-19, pri čemu je taj test napravljen unazad 270 dana, a stariji od 11 dana od dana dolaska na granični prijelaz ili uz predočenje liječničke potvrde o preboljenoj bolesti COVID-19;

ili

 • obaviti PCR testiranje ili brzo antigensko testiranje na COVID-19 odmah po dolasku u Republiku Hrvatsku (o vlastitom trošku), uz obvezu samoizolacije do prispijeća negativnog nalaza; slučaju nemogućnosti testiranja određuje se mjera samoizolacije u trajanju od deset (10) dana.

Iznimke od primjene posjedovanja važeće i valjane EU digitalne COVID potvrde ili gore navedenih obveza su:

 1. radnici ili samozaposlene osobe koje obavljaju ključne poslove, uključujući zdravstvene djelatnike, pogranične i upućene radnike te sezonske radnike kako su navedeni u Smjernicama o ostvarivanju slobodnog kretanja radnika tijekom pandemije bolesti COVID-19;
 2. učenici, studenti i stažisti;
 3. pomorci i radnici u sektoru prometa ili pružatelja usluga prijevoza, uključujući vozače teretnih vozila koji prevoze robu za uporabu na državnom području i one koji su samo u tranzitu;
 4. diplomati, osoblje međunarodnih organizacija i osobe koje primaju poziv međunarodnih organizacija i čija je fizička prisutnost potrebna za funkcioniranje tih organizacija, vojno osoblje i policijski službenici te humanitarni djelatnici i osoblje civilne zaštite pri obavljanju svojih dužnosti;
 5. osobe koje putuju iz obiteljskih ili poslovnih razloga, uključujući novinare u obavljanju njihove dužnosti;
 6. putnici u tranzitu uz obavezu napuštanja Republike Hrvatske u roku od 12 sati od ulaska;
 7. pacijenti koji putuju iz zdravstvenih razloga. 

Odredbe o pograničnim radnicima na adekvatan način primjenjuju se i na druge kategorije putnika koji zbog naravi svoga posla ili zanimanja imaju potrebu učestalog prelaska državne granice (npr. sportaši koji igraju za klubove u susjednoj državi).

Putnici koji predstavljaju jednu od prethodno navedenih iznimaka, dužni su prilikom ulaska u Republiku Hrvatsku predočiti vjerodostojnu dokumentaciju u svrhu dokazivanja razloga izuzeća.

 

Državljani država članica EU/EGP kao i članovi njihove obitelji koji putuju u Republiku Hrvatsku iz trećih zemalja, odnosno onih koje nisu članice EU/EGP

Državljani država članica EU / EGP (uključivši i hrvatske državljane), kao i članovi njihovih obitelji te državljani trećih zemalja koji su osobe s dugotrajnim boravištem na temelju Direktive Vijeća 2003/109/EZ od 25. studenoga 2003. godine o statusu državljana trećih zemalja s dugotrajnim boravištem i osobe koje imaju pravo boravka temeljem drugih direktiva EU ili nacionalnog prava ili koji imaju nacionalne dugoročne vize, koji dolaze iz trećih zemalja, prilikom ulaska u Republiku Hrvatsku moraju predočiti važeću i valjanu EU digitalnu COVID potvrdu.

Iznimno, prethodno navedenim putnicima koji još ne posjeduju EU digitalnu COVID potvrdu, omogućit će se ulazak u Republiku Hrvatsku uz:

 • predočenje potvrde o negativnom PCR testu ili brzom antigenskom testu (BAT) na COVID-19, pri čemu BAT test mora biti sa Zajedničke liste brzih antigenskih testova koje međusobno priznaju države članice Europske Unije, koju objavljuje Europska komisija. Kod nalaza BAT testa napravljenog u inozemstvu mora biti vidljiv proizvođač testa i/ili komercijalni naziv testa. U protivnom test se neće prihvatiti kao vjerodostojan za ulazak u Republiku Hrvatsku. Nalaz PCR testa ne smije biti stariji od 72 sata, a BAT testa od 48 sati od trenutka testiranja do dolaska na granični prijelaz;

ili

 • predočenje potvrde ne starije od 270 dana o primitku dvije doze cjepiva koje se koristi u državama članicama EU  (Pfizer, Moderna, AstaZeneca, Gamaleya, Sinopharm), ako je prošlo 14 dana od primitka druge doze, ili predočenje potvrde ne starije od 270 dana o primitku jedne doze cjepiva koje se prima u jednoj dozi (Janssen/Johnson&Johnson), ako je prošlo 14 dana od primitka te jedne doze;

ili

 • predočenje potvrde o primitku prve doze cjepiva Pfizer, Moderna ili Gamaleya, s kojom je moguće ući u Republiku Hrvatsku u razdoblju od 22. do najviše 42. dana od primitka cjepiva, odnosno od 22. do najviše 84. dana od primitka prve doze cjepiva AstraZeneca;

ili

 • predočenje potvrde o preboljenju bolesti COVID-19 i primitku jedne doze cjepiva unutar osam mjeseci od početka bolesti, s tim da cijepljenje mora biti provedeno prije manje od 270 dana od dolaska na granični prijelaz; 

ili

 • predočenje pozitivnog PCR ili brzog antigenskog testa, kojim se potvrđuje da se vlasnik oporavio od COVID-19, pri čemu je taj test napravljen unazad 270 dana, a stariji od 11 dana od dana dolaska na granični prijelaz ili uz predočenje liječničke potvrde o preboljenoj bolesti COVID-19;

ili

 • obaviti PCR testiranje ili brzo antigensko testiranje na COVID-19 odmah po dolasku u Republiku Hrvatsku (o vlastitom trošku), uz obvezu samoizolacije do prispijeća negativnog nalaza; slučaju nemogućnosti testiranja određuje se mjera samoizolacije u trajanju od deset (10) dana.

Iznimke od primjene posjedovanja važeće i valjane EU digitalne COVID potvrde ili gore navedenih obveza su:

 1. zdravstveni djelatnici, istraživači u zdravstvu i djelatnici u skrbi za starije osobe;
 2. pogranični radnici;
 3. osoblje u prometnom sektoru;
 4. diplomati, osoblje međunarodnih organizacija i osobe koje primaju poziv međunarodnih organizacija i čija je fizička prisutnost potrebna za funkcioniranje tih organizacija te vojno osoblja, policijski službenici, osoblje civilne zaštite i humanitarnih djelatnika, pri obavljanju svojih dužnosti;
 5. putnici u tranzitu, uz obavezu da napuste Republiku Hrvatsku u roku od 12 sati od ulaska;
 6. osobe koje putuju radi školovanja;
 7. osobe koje putuju zbog osobnih/obiteljskih razloga, poslovnih razloga ili koje imaju drugi gospodarski interes, a ne zadržavaju se u Republici Hrvatskoj ili izvan Republike Hrvatske duže od 12 sati.

Osobe koje predstavljaju jednu od prethodno navedenih iznimaka dužne su prilikom ulaska u Republiku Hrvatsku predočiti vjerodostojnu dokumentaciju u svrhu dokazivanja razloga izuzeća od obveze posjedovanja jednog od navedenih testova /određivanja mjere samoizolacije.

 

Državljani trećih zemalja

Državljanima trećih zemalja, koji nisu članovi obitelji državljana država članica EU/EGP, niti su osobe s dugotrajnim boravištem na temelju Direktive Vijeća 2003/109/EZ od 25. studenoga 2003. godine o statusu državljana trećih zemalja s dugotrajnim boravištem i osobama koje imaju pravo boravka temeljem drugih direktiva EU ili nacionalnog prava ili koje imaju nacionalne dugoročne vize, izuzev osoba iz točke II. ove Odluke, ulazak u Republiku Hrvatsku odobrit će se samo u slučaju nužnih putovanja.

Napomena: državljani trećih zemalja koji putuju u Republiku Hrvatsku iz turističkih razloga te imaju potvrdu o uplaćenom smještaju ili su vlasnici kuća ili plovila u Republici Hrvatskoj izuzeti su od ove zabrane (više u nastavku teksta).

Iznimke koje se odnose na gore navedena nužna putovanja su: 

 1. zdravstveni djelatnici, istraživači u zdravstvu i djelatnici u skrbi za starije osobe;
 2. pogranični radnici;
 3. osoblje u prometnom sektoru;
 4. diplomati, osoblje međunarodnih organizacija i osobe koje primaju poziv međunarodnih organizacija i čija je fizička prisutnost potrebna za dobro funkcioniranje tih organizacija, vojno i policijsko osoblje, humanitarni djelatnici i osoblje civilne zaštite pri obavljanju svojih dužnosti;
 5. putnici u tranzitu, uz obvezu napuštanja Republike Hrvatske u roku od 12 sati od ulaska;
 6. osobe koje putuju radi školovanja;

 

 1. pomorci; ako namjeravaju boraviti u Republici Hrvatskoj duže od 12 sati, ulaz u Republiku Hrvatsku omogućit će se uz predočenje:

> negativnog nalaza PCR testa ili brzog antigenskog testa (BAT) na COVID-19, pri čemu BAT test mora biti sa Zajedničke liste brzih antigenskih testova koje međusobno priznaju države članice Europske Unije, koju objavljuje Europska komisija; kod nalaza BAT testa napravljenog u inozemstvu mora biti vidljiv proizvođač testa i/ili komercijalni naziv testa; u protivnom, test se neće prihvatiti kao vjerodostojan za ulazak u Republiku Hrvatsku; nalaz PCR testa ne smije biti stariji od 72 sata, a BAT testa od 48 sati od trenutka testiranja do dolaska na granični prijelaz;

ili

> potvrde ne starije od 270 dana o primitku dvije doze cjepiva koje se koristi u EU  (Pfizer, Moderna, AstaZeneca, Gamaleya, Sinopharm), ako je prošlo 14 dana od primitka druge doze, ili predočenje potvrde ne starije od 270 dana o primitku jedne doze cjepiva koje se prima u jednoj dozi (Janssen/Johnson&Johnson), ako je prošlo 14 dana od primitka te jedne doze;

ili

> potvrde o preboljenju bolesti COVID-19 i primitku jedne doze cjepiva unutar osam mjeseci od početka bolesti, s tim da cijepljenje mora biti provedeno prije manje od 270 dana;

ili

> pozitivnog PCR ili brzog antigenskog testa, kojim se potvrđuje da se vlasnik oporavio od COVID-19, pri čemu je taj test napravljen unazad 180 dana, a stariji od 11 dana od dana dolaska na granični prijelaz ili uz predočenje potvrde o preboljenu izdane od liječnika; 

ili

> obaviti PCR testiranje ili brzo antigensko testiranje na COVID-19 odmah po dolasku u Republiku Hrvatsku (o vlastitom trošku), uz obvezu samoizolacije do prispijeća negativnog nalaza; slučaju nemogućnosti testiranja određuje se mjera samoizolacije u trajanju od deset (10) dana;

 

 1. osobe koje putuju iz turističkih razloga te imaju potvrdu o uplaćenom smještaju u hotelu, kampu, kod privatnog iznajmljivača ili unajmljenom plovilu te drugom obliku turističkog smještaja ili su vlasnici kuća ili plovila u Republici Hrvatskoj; ulaz u Republiku Hrvatsku omogućit će se uz predočenje:

> negativnog nalaza PCR testa ili brzog antigenskog testa (BAT) na COVID-19, pri čemu BAT test mora biti sa Zajedničke liste brzih antigenskih testova koje međusobno priznaju države članice Europske Unije, koju objavljuje Europska komisija; kod nalaza BAT testa napravljenog u inozemstvu mora biti vidljiv proizvođač testa i/ili komercijalni naziv testa; u protivnom, test se neće prihvatiti kao vjerodostojan za ulazak u Republiku Hrvatsku; nalaz PCR testa ne smije biti stariji od 72 sata, a BAT testa od 48 sati od trenutka testiranja do dolaska na granični prijelaz;

ili

> potvrde ne starije od 270 dana o primitku dvije doze cjepiva koje se koristi u EU  (Pfizer, Moderna, AstaZeneca, Gamaleya, Sinopharm), ako je prošlo 14 dana od primitka druge doze, ili predočenje potvrde ne starije od 270 dana o primitku jedne doze cjepiva koje se prima u jednoj dozi (Janssen/Johnson&Johnson), ako je prošlo 14 dana od primitka te jedne doze;

ili

> potvrde o preboljenju bolesti COVID-19 i primitku jedne doze cjepiva unutar osam mjeseci od početka bolesti, s tim da cijepljenje mora biti provedeno prije manje od 270 dana;

ili

> pozitivnog PCR ili brzog antigenskog testa, kojim se potvrđuje da se vlasnik oporavio od COVID-19, pri čemu je taj test napravljen unazad 180 dana, a stariji od 11 dana od dana dolaska na granični prijelaz ili uz predočenje potvrde o preboljenu izdane od liječnika; 

ili

> obaviti PCR testiranje ili brzo antigensko testiranje na COVID-19 odmah po dolasku u Republiku Hrvatsku (o vlastitom trošku), uz obvezu samoizolacije do prispijeća negativnog nalaza; slučaju nemogućnosti testiranja određuje se mjera samoizolacije u trajanju od deset (10) dana;

 

 1. osobe koje putuju zbog osobnih/obiteljskih razloga, poslovnih razloga ili koje imaju drugi gospodarski interes; ako namjeravaju boraviti u Republici Hrvatskoj duže od 12 sati, ulaz u Republiku Hrvatsku omogućit će se uz predočenje:

> negativnog nalaza PCR testa ili brzog antigenskog testa (BAT) na COVID-19, pri čemu BAT test mora biti sa Zajedničke liste brzih antigenskih testova koje međusobno priznaju države članice Europske Unije, koju objavljuje Europska komisija; kod nalaza BAT testa napravljenog u inozemstvu mora biti vidljiv proizvođač testa i/ili komercijalni naziv testa; u protivnom, test se neće prihvatiti kao vjerodostojan za ulazak u Republiku Hrvatsku; nalaz PCR testa ne smije biti stariji od 72 sata, a BAT testa od 48 sati od trenutka testiranja do dolaska na granični prijelaz;

ili

> potvrde ne starije od 270 dana o primitku dvije doze cjepiva koje se koristi u EU  (Pfizer, Moderna, AstaZeneca, Gamaleya, Sinopharm), ako je prošlo 14 dana od primitka druge doze, ili predočenje potvrde ne starije od 270 dana o primitku jedne doze cjepiva koje se prima u jednoj dozi (Janssen/Johnson&Johnson), ako je prošlo 14 dana od primitka te jedne doze;

ili

> potvrde o preboljenju bolesti COVID-19 i primitku jedne doze cjepiva unutar osam mjeseci od početka bolesti, s tim da cijepljenje mora biti provedeno prije manje od 270 dana;

ili

> pozitivnog PCR ili brzog antigenskog testa, kojim se potvrđuje da se vlasnik oporavio od COVID-19, pri čemu je taj test napravljen unazad 180 dana, a stariji od 11 dana od dana dolaska na granični prijelaz ili uz predočenje potvrde o preboljenu izdane od liječnika; 

ili

> obaviti PCR testiranje ili brzo antigensko testiranje na COVID-19 odmah po dolasku u Republiku Hrvatsku (o vlastitom trošku), uz obvezu samoizolacije do prispijeća negativnog nalaza; slučaju nemogućnosti testiranja određuje se mjera samoizolacije u trajanju od deset (10) dana;

 

 1. osobama za koje je donijeta pozitivna odluka nadležnog tijela temeljem njihova zahtjeva za boravak/rad, uključujući i digitalne nomade, ulazak u Republiku Hrvatsku omogućit će se uz predočenje:

> negativnog nalaza PCR testa ili brzog antigenskog testa (BAT) na COVID-19, pri čemu BAT test mora biti sa Zajedničke liste brzih antigenskih testova koje međusobno priznaju države članice Europske Unije, koju objavljuje Europska komisija; kod nalaza BAT testa napravljenog u inozemstvu mora biti vidljiv proizvođač testa i/ili komercijalni naziv testa; u protivnom, test se neće prihvatiti kao vjerodostojan za ulazak u Republiku Hrvatsku; nalaz PCR testa ne smije biti stariji od 72 sata, a BAT testa od 48 sati od trenutka testiranja do dolaska na granični prijelaz;

ili

> potvrde ne starije od 270 dana o primitku dvije doze cjepiva koje se koristi u EU  (Pfizer, Moderna, AstaZeneca, Gamaleya, Sinopharm), ako je prošlo 14 dana od primitka druge doze, ili predočenje potvrde ne starije od 270 dana o primitku jedne doze cjepiva koje se prima u jednoj dozi (Janssen/Johnson&Johnson), ako je prošlo 14 dana od primitka te jedne doze;

ili

> potvrde o preboljenju bolesti COVID-19 i primitku jedne doze cjepiva unutar šest mjeseci od početka bolesti, s tim da cijepljenje mora biti provedeno prije manje od 270 dana;

ili

> pozitivnog PCR ili brzog antigenskog testa, kojim se potvrđuje da se vlasnik oporavio od COVID-19, pri čemu je taj test napravljen unazad 180 dana, a stariji od 11 dana od dana dolaska na granični prijelaz ili uz predočenje potvrde o preboljenu izdane od liječnika; 

ili

> obaviti PCR testiranje ili brzo antigensko testiranje na COVID-19 odmah po dolasku u Republiku Hrvatsku (o vlastitom trošku), uz obvezu samoizolacije do prispijeća negativnog nalaza; slučaju nemogućnosti testiranja određuje se mjera samoizolacije u trajanju od deset (10) dana.

Putnici koji predstavljaju jednu od prethodno navedenih iznimaka dužni su prilikom ulaska u Republiku Hrvatsku predočiti vjerodostojnu dokumentaciju u svrhu dokazivanja razloga izuzeća od obveze posjedovanja jednog od navedenih testova/određivanja mjere samoizolacije.

 

Putnici iz zemalja koje su obuhvaćene popisom država Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo prema kojima se primjenjuju posebne epidemiološke mjere

Pri dolasku iz sljedećih država/regija primjenjuju se posebne epidemiološke mjere prilikom prelaska granice Republike Hrvatske:

 1. Putnici koji dolaze iz Republike Južne Afrike, Brazila i Zanzibara (Tanzanije) dužni su predočiti negativan PCR nalaz koji nije stariji od 72 sata i određuje im se nužna mjera karantene/samoizolacije u trajanju od 14 dana; osobe mogu skratiti karantenu/samoizolaciju ako, najranije sedmi dan samoizolacije, o svom trošku obave PCR testiranje na COVID-19 u ustanovi ovlaštenoj za provedbu PCR testiranja te je nalaz negativan; dokaz o preboljenju i cijepljenju ne oslobađa obveze pribavljanja negativnog PCR testa i karantene putnike koji dolaze iz tih zemalja.
 2. Pri dolasku iz Indije, Cipra, Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske te Ruske Federacije, obvezno je predočenje negativnog nalaza brisa nazofarinksa (nosnog dijela ždrijela), bez obzira na cjepni status ili preboljenje bolesti COVID-19; negativan nalaz brisa ne smije biti stariji od 48 sati ako je rađen brzi antigenski test ili 72 sata ako je rađen NAAT/PCR test od vremena uzimanja brisa do ulaska u Hrvatsku.

 

 

Putnici obuhvaćeni prilogom I. Preporuke Vijeća (EU) 2020/912 o privremenom ograničenju neobveznih putovanja u EU i mogućem ukidanju takvog ograničenja

Putnici (neovisno o državljanstvu) koji dolaze neposredno iz zemalja trenutno važećim izmjenama PREPORUKA VIJEĆA (EU) 2021/992 od 9. rujna 2021. o izmjeni Preporuke (EU) 2020/912 o privremenom ograničenju neobveznih putovanja u EU i mogućem ukidanju takvog ograničenja (Australija, Bosna i Hercegovina, Jordan, Južna Koreja, Kanada, Katar, Novi Zeland, Republika Moldova, Saudijska Arabija, Singapur, Ukrajina i Urugvaj), mogu ući u Republiku Hrvatsku bez potrebe dokazivanja nužnosti njihovog putovanja, ali uz ispunjavanje prethodno navedenih epidemioloških uvjeta ulaska u Republiku Hrvatsku koji su propisani za državljane trećih zemalja.

 

Osobe koje putuju u Republiku u Republiku Hrvatsku zbog humanitarnih razloga povezanih uz pomoć područjima pogođenim potresom

Osobe koje putuju u Republiku u Republiku Hrvatsku zbog humanitarnih razloga povezanih uz pomoć područjima pogođenim potresom (Sisačko – moslavačka županija, Karlovačka županija i Zagrebačka županija), neovisno o državljanstvu i području s kojeg dolaze, mogu ući u Republiku Hrvatsku temeljem prethodne suglasnosti Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske. Od tih osoba neće se zahtijevati predočenje potvrda vezanih uz testiranje, cijepljenje protiv / preboljenje COVID-19, niti će im se odrediti samoizolacija.

 

Opće napomene

Za sve strane putnike, neovisno o državljanstvu, zbog skraćenja procedure na graničnom prijelazu, savjetujemo prethodno ispunjavanje najave putem aplikacije Enter Croatia.

EU digitalna COVID potvrda je potvrda koja se izdaje sukladno Uredbi (EU) 2021/953 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2021. o okviru za izdavanje, provjeru i prihvaćanje interoperabilnih potvrda o cijepljenju, testiranju i preboljenju bolesti COVID-19 (EU digitalna COVID potvrda) radi olakšavanja slobodnog kretanja tijekom pandemije bolesti COVID-19.

Ukoliko je putniku, prilikom obavljanja granične kontrole na ulasku u Republiku Hrvatsku, protekao rok važenja nalaza PCR testa ili brzog antigenskog testa na COVID-19 od 72 sata, odnosno 48 sati od uzimanja uzorka ili uopće nema PCR ili brz antigenski test, a udovoljava ostalim uvjetima ulaska, dozvolit će mu se ulazak u Republiku Hrvatsku pod uvjetom da odmah obavi PCR ili brzo antigensko testiranje u Republici Hrvatskoj o vlastitom trošku, uz boravak u samoizolaciji, do prispijeća negativnog nalaza. Ukoliko osoba nije u mogućnosti obaviti jedno od navedenih testiranja, ukupno trajanje samoizolacije iznosi 10 dana.

Brzi antigenski test – BAT naveden je na Zajedničkoj listi brzih antigenskih testova koje međusobno priznaju države članice Europske Unije, a koju objavljuje Europska komisija. Pored testova sa Zajedničke liste brzih antigenskih testova koje međusobno priznaju države članice Europske Unije priznaje se i SARS-COV -2 ANTIGEN TEST KIT kineskog proizvođača SHENZEN ULTRA  - DIAGNOSTIC BIOTEC Co., koji nije na listi odobrenih BAT testova Europske komisije. Kod nalaza BAT testa napravljenog u inozemstvu mora biti vidljiv proizvođač testa i/ili komercijalni naziv testa. U protivnom test se neće prihvatiti kao vjerodostojan za ulazak u Republiku Hrvatsku.

Uklanjanje mjere samoizolacije (unijete na graničnom prijelazu), a po dobivanju negativnog nalaza PCR testa ili brzog antigenskog testa

U takvim slučajevima, putnicima će se na graničnom prijelazu uručiti letak s uputom o postupku po prispijeću negativnog nalaza molekularnog PCR testa ili brzog antigenskog testa (NE priznaju se serološki testovi).

Na letku će se nalaziti e-mail adresa graničnog prijelaza na kojem mu je putniku određena mjera samoizolacije, a na koju će poslati negativan nalaz jednog od prethodno navedenih testova, dobivenog od strane zdravstvene ustanove u kojoj je obavljeno testiranje, u cilju uklanjanja (brisanja) unijete mjere.

Navedene osobe dužne su se testirati u mjestu boravišta, odnosno prebivališta, gdje su im osigurani uvjeti za samoizolaciju te tamo čekati negativan nalaz PCR testa ili brzog antigenskog testa.

Osobe koje su preboljele COVID-19 unazad šest (6) mjeseci izuzete su od obveze  testiranja i samoizolacije.

Ako je osoba preboljela COVID-19 unatrag osam mjeseci i posjeduje EU digitalnu COVID potvrdu ili drugu potvrdu o preboljenoj bolesti (liječničku potvrdu o preboljenju ili pozitivan nalaz PCR ili brzog antigenskog testa - BAT) te se nakon preboljenja cijepila najmanje jednom dozom cjepiva, izuzeće od obveze predočenja negativnog PCR ili brzog antigenskog testa ili samoizolacije produžava se do isteka devet mjeseci od cijepljenja.

Djeca mlađa od 12 godina koja putuju u pratnji roditelja/skrbnika su izuzeta od obveze predočenja negativnog rezultata testa ili samoizolacije ako roditelji/skrbnici posjeduju valjanu i važeću EU digitalnu COVID potvrdu odnosno negativni PCR ili brzi antigenski- BAT test ili posjeduju potvrdu o cijepljenju ili preboljenju bolesti COVID-19.

Od osoba koje posjeduju negativan PCR test ili brzi antigenski test napravljen u Republici Hrvatskoj zbog kratkotrajnog putovanja u nama susjednu ili neku drugu državu i vraćaju se u Republiku Hrvatsku u roku manjem od 48 sati od dana izvršenog testiranja, odnosno u roku važenja testa, neće se zahtijevati novi PCR test ili brzi antigenski test iz zemlje u kojoj su kratkotrajno boravili, već će im se ulazak omogućiti uz predočenje testa napravljenog u Republici Hrvatskoj.

Napomena: Svim putnicima koji su u tranzitu, uključujući osoblje u prometnom sektoru, ako ne napuste Republiku Hrvatsku u roku od 12 sati od trenutka ulaska u Republiku Hrvatsku automatizmom se određuje nužna epidemiološka mjera samoizolacije.

Putnici mogu provjeriti da li ispunjavaju uvjete za izuzeće od gore navedenih obveza putem web stranice: https://mup.gov.hr/uzg-covid/286210.

Prilikom boravka u Republici Hrvatskoj svi putnici, neovisno o kategoriji i državi iz koje dolaze, dužni su se pridržavati općih i posebnih preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.