Zagreb, 24. siječnja 2020.

Kulturno umjetnički program predsjedanja Vijećem Europske unije

Hrvatska će se tijekom predsjedanja Vijećem EU predstaviti kulturnim programom koje je osmislilo Ministarstvo kulture u suradnji s Ministarstvom vanjskih i europskih poslova.

Kulturni programi su osmišljeni s namjerom kontekstualiziranja hrvatske kulture, kako one baštinske tako i suvremene, s kulturama država u kojima se predstavljamo. Programi svih umjetničkih disciplina pomno su birani s namjerom postizanja što veće vidljivosti hrvatske kulture i umjetnosti u europskim središtima.

 Od stotinjak kulturnih događanja koja će biti organizirana diljem EU možemo izdvojiti sljedeće: koncert Hrvatskog glagoljaškog rekvijema Igora Kuljerića u Münchenu koje će pod ravnanjem hrvatskog dirigenta Ivana Repušića izvesti Orkestar Münchenskog radija čime će se povezati hrvatsko i njemačko predsjedanje; hrvatska kulturna baština i glagoljaško nasljeđe kao naš specifikum predstavit će se izložbom Glagoljica kao i nastupom Katarine Livljanić i ansamblom Dialogos diljem Europe; hrvatsku tradicijsku kulturu prikazat će u svojim nastupima Ansambl narodnih pjesama i plesova LADO na gostovanjima u Beču, Bratislavi, Pragu, Pečuhu, Malti i Cipru;  u korelaciju s grčkom arheološkom baštinom hrvatska dostignuća na tom području stavit će se izložbom Arheološkog muzeja Zagreb u Ateni; izložbom Zagreb – Budimpešta u Nacionalnom muzeju u Budimpešti usporedit će se umjetnički dosezi hrvatskih i mađarskih umjetnika; Hrvatska će biti zemlja gost na sajmu knjiga u Montpellieru. Nije zapostavljen niti suvremeni umjetnički izričaj koji će pokazati hrvatska dostignuća na tom području nastupima ansambala suvremenog plesa i pokreta BadCo i Defacto, a nastupit će i jazz glazbenici i njihovi ansambli Elvis Stanić i Tamara Obrovac.

Ponajbolji hrvatski glazbeni ansambli Zagrebački solisti i Zagrebački kvartet omogućit će publici država članica EU uvid u dosege klasičnog muziciranja u Hrvatskoj, a gostovanja Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu diljem EU ( Bruxelles, Liege, Sofija, Modena, Budimpešta, Gdanjsk, Lisabon) predstavit će ponajbolje hrvatske dosage u kazališnoj umjetnosti. Posebnim programom predstavit ćemo se kroz svih šest mjeseci predsjedanja u Bozaru u Bruxellesu koji će započeti gala koncertom na kojem će nastupiti, Max Emanuel Cenčić, Renata Pokupić, Ansambl Antiphonus i Hrvatski barokni ansambl pod ravnanjem belgijskog dirigenta Peter Van Heyghena. Izložbom Vjenceslava Richtera, predstavom Tartuffe kao i filmskim ciklusom Retrospektiva hrvatskih filmskih klasika, animirani i dokumentarni filmovi hrvatska kultura bit će reprezentirana u svojoj punini.