Zahtjev za izdavanje putovnice

Prilikom dolaska u Veleposlanstvo RH u Dublinu stranka osobno ispunjava i potpisuje obrasce zahtjeva (za maloljetne odnosno poslovno nesposobne osobe zahtjev za izdavanjem putovnice podnosi zakonski zastupnik). Budući da se od sredine svibnja 2010.g. Veleposlanstvu RH u Dublinu podnose zahtjevi za izdavanjem biometrijske putovnice, strankama od 12 godina starosti nadalje se prilikom dolaska u Veleposlanstvo izuzimaju otisci prstiju.

Prilikom dolaska u VRH Dublin ljubazno donijeti:

  • Dvije fotografije veličine 35 x 45 mm u boji s jednobojnom svijetlom pozadinom (ukoliko se radi o sijedoj kosi pozadina mora biti tamnija), lice mora zauzimati 75-80% površine fotografije (za detaljne informacije uputno je vidjeti slijedeći link: http://www.mup.hr/101.aspx).
  • Izvornik rodnog lista odnosno izvatka iz matične knjige rođenih, izdanog u Republici Hrvatskoj, ne starijeg od 6 mjeseci. Ukoliko je stranka rođena u nekoj drugoj državi koja jest potpisnica Haške konvencije, stranka treba donijeti izvornik ili ovjerenu presliku svojeg rodnog lista, sa žigom Apostille (možete ga, u slučaju da je stranka rođena u Irskoj, ishoditi u Konzularnoj upravi Ministarstva vanjskih poslova Irske u Dublinu, ili pak pri Konzularnoj upravi Ministarstva vanjskih poslova neke druge zemlje rođenja); ukoliko je stranka rođena u zemlji koja nije potpisnica Haške konvencije, provodi se postupak pune legalizacije (ovjera veleposlanstva te zemlje u Irskoj, zatim ovjera Ministarstva vanjskih poslova Irske te naposljetku ovjera Veleposlanstva RH u Dublinu).
  • Izvornik domovnice, ne stariji od 6 mjeseci.
  • Prilikom podizanja nove putovnice, obvezno donijeti staru putovnicu radi poništenja (bez predočenja iste nije moguće ishoditi novu putovnicu).
  • Ukoliko je putovnica stranke u trenutku podnošenja Zahtjeva istekla, stranka treba donijeti važeću identifikacijsku ispravu sa slikom - stranu putnu ispravu, vozačku dozvolu, ili osobnu iskaznicu).
  • Dokaz o irskoj adresi: priložite račun za režije ili izvod iz banke ili službenu poštu nadležnih tijela državne uprave Irske (Revenue ili slično).
  • Po podnošenju zahtjeva, stranka će uplatiti u banci pristojbu za podnošenje zahtjeva za izdavanjem putovnice prema tarifnom broju 76 Zakona o upravnim pristojbama.
  • za stranke koje su sklopile brak: putovnica se može izraditi samo na ime podnositelja zahtjeva kako je ono upisano u maticu rođenih RH. (Ukoliko želite unositi izmjene prezimena, prije podnošenja zahtjeva za izdavanje putovnice valja upisati činjenicu sklapanja braka u državne matice RH).
  • Građani koji u Evidenciji prebivališta i boravišta koja se vodi na informacijskom sustavu Ministarstva unutarnjih poslova RH imaju evidentiran podatak o kućnom broju 0 ili bb, prilikom podnošenja zahtjeva za izradom putovnice trebaju priložiti potvrdu o kućnom broju nadležnog područnog ureda za katastar radi točnog ažuriranja podataka u navedenoj Evidenciji prebivališta i boravišta. Predmetnu potvrdu u ime građana može ishoditi i netko od njihove rodbine putem punomoći koju građani mogu ishoditi pri Veleposlanstvu RH u Dublinu,Irskoj.
  • Postupak redovne izrade putovnice otprilike traje između 4 do 6 radna tjedna.