Sklapanje braka

Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Dublinu nije ovlašteno za sklapanje brakova.

Obavijesti i upute vezane uz sklapanje braka u IE potražite na https://www.citizensinformation.ie/en/birth_family_relationships/getting_married/

Obavijesti vezane uz sklapanje braka u Republici Hrvatskoj potražite u matičnom uredu u Republici Hrvatskoj gdje planirate sklopiti brak (popis matičnih ureda dostupan na www.uprava.hr).

Hrvatski državljani koji su sklopili brak u inozemstvu pa tako i u Irskoj dužni su brak prijaviti i u Republici Hrvatskoj. Navedeno je moguće učiniti u nadležnom matičnom uredu u Republici Hrvatskoj prema registriranom prebivalištu, a ukoliko osoba nema prebivalište u Republici Hrvatskoj, tada je upis potrebno izvršiti u matičnom uredu Centar u Zagrebu.

Upis činjenice sklopljenog braka moguće je izvršiti i putem Veleposlanstva Republike Hrvatske te putem opunomoćenika.

Ukoliko se brak prijavljuje putem veleposlanstva zahtjev se podnosi osobno, a potrebno je priložiti sljedeće dokumente;

  • Putovnice ili osobne iskaznice obaju supružnika
  • Vjenčani list s pripadajućim Annexom IV ili MSF (Multilingual Standard Form) - za korištenje u Republici Hrvatskoj zatražite od General Registar Office, email: gro@groireland.ie, tel: 090 6632900 ili loCall: 1890 252076

Prijava činjenice sklopljenog braka se ne naplaćuje, a ukoliko je nakon izvršenog upisa potrebno dostaviti vjenčani list, naplaćuje se konzularna pristojba u iznosu od 35 EUR.

Konzularna pristojba plaća se bankovnom karticom prilikom podnošenja zahtjeva.

Važna napomena za osobe rođene izvan Republike Hrvatske: osobe koje su rođene izvan Republike Hrvatske moraju prije upisa činjenice sklapanja braka voditi računa kako je potrebno da su izvršile upis i u matice rođenih Republike Hrvatske. Ukoliko nisu, upisu braka mora prethoditi upis činjenice rođenja u matičnim knjigama Republike Hrvatske.