PUTNI LIST

Putni list je jednokratna putna isprava koja služi za povratak u Republiku Hrvatsku onim hrvatskim državljanima koji borave u inozemstvu bez putne isprave (nestanak, gubitak ili istek roka valjanosti putovnice), radi povratka u Republiku Hrvatsku. Putni list izdaje konzularni ured R.Hrvatske na čijem području se građanin zatekne, s rokom važenja koji je potreban za povratak u R. Hrvatsku s time da se može izdati najduže do 30 dana.
Zahtjev za izdavanje putnog lista se podnosi osobno a potrebno mu je priložiti slijedeće isprave:

  • identifikacijsku ispravu
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu
  • 2 fotografije
  • potvrda o gubitku ili krađi koje izdaje IE Garda) te izjava o okolnostima gubitka ili krađe, ukoliko je putovnica ukradena ili izgubljena.

Konzularna pristojba za izdavanje putnog lista naplaćuje se u iznosu od 33 EUR, sukladno odredbama Zakona o upravnim pristojbama.

 

PUTNI LIST ZA NOVOROĐENO DIJETE

Zahtjev za izdavanje putnog lista  podnose osobno oba roditelja.

  • zahtjev (dostupan u Veleposlanstvu i podnosi ga zakonski zastupnik/oba roditelja)
  • fotografiju u boji veličine 35x45mm (fotografu naznačiti da je fotografija potrebna za biometrijsku putovnicu)
  • dokaz o državljanstvu – npr. domovnica ili potvrda Matičnog ureda o upisu u Knjigu državljana Hrvatske  RH Izvadak iz matice rođenih  RH (djeca koja su navršila 12 godina moraju biti nazočna)

 Konzularna pristojba 33 EUR uplata debitnom karticom u veleposlanstu.

 

a potrebno mu je priložiti slijedeće isprave: