Dokumenti potrebni za ishođenje prve putovnice

Prilikom dolaska u Veleposlanstvo RH u Dublinu stranka osobno ispunjava i potpisuje obrasce zahtjeva (za maloljetne odnosno poslovno nesposobne osobe zahtjev za izdavanjem putovnice podnosi zakonski zastupnik). Budući da se od sredine svibnja 2010.g. Veleposlanstvu RH u Dublinu podnose zahtjevi za izdavanjem biometrijske putovnice, strankama od 12 godina starosti nadalje se prilikom dolaska u Veleposlanstvo izuzimaju otisci prstiju

Za prvu putovnicu treba priložiti:

 • Dvije fotografije veličine 35 x 45 mm u boji s jednobojnom svijetlom pozadinom (ukoliko se radi o sijedoj kosi pozadina mora biti tamnija), lice mora zauzimati 75-80% površine fotografije (za detaljne informacije uputno je vidjeti slijedeći link: http://www.mup.hr/101.aspx).
 • Domovnicu ili Rješenje o primitku u hrvatsko državljanstvo.
 • Izvornik rodnog lista odnosno izvatka iz matične knjige rođenih, izdanog u Republici Hrvatskoj, ne starijeg od 6 mjeseci. Ukoliko je stranka rođena u nekoj drugoj državi koja jest potpisnica Haške konvencije, stranka treba donijeti izvornik ili ovjerenu presliku svojeg rodnog lista, sa žigom Apostille (možete ga, u slučaju da je stranka rođena u Irskoj, ishoditi u Konzularnoj upravi Ministarstva vanjskih poslova Irske u Dublinu, ili pak pri Konzularnoj upravi Ministarstva vanjskih poslova neke druge zemlje rođenja); ukoliko je stranka rođena u zemlji koja nije potpisnica Haške konvencije, provodi se postupak pune legalizacije (ovjera veleposlanstva te zemlje u Irskoj, zatim ovjera Ministarstva vanjskih poslova Irske te naposljetku ovjera Veleposlanstva RH u Dublinu).
 • Dokaz o irskoj adresi: priložite račun za režije ili izvod iz banke ili službenu poštu nadležnih tijela državne uprave Irske (Revenue ili slično).
 • Važeću identifikacijsku ispravu sa slikom - stranu putnu ispravu, vozačku dozvolu, ili osobnu iskaznicu.
 • Po podnošenju zahtjeva, stranka će uplatiti u banci pristojbu za podnošenje zahtjeva za izdavanjem putovnice prema tarifnom broju 76 Zakona o upravnim pristojbama.
 • Za maloljetne osobe (djeca do 18 godina) odnosno poslovno nesposobne osobe zahtjev za izdavanje putne isprave podnosi zakonski zastupnik.
 • Ukoliko se putovnica izdaje djetetu čiji su roditelji razvedeni ili ako iz nekih drugih razloga roditeljsko pravo vrši samo jedan roditelj, zahtjev podnosi roditelj kojem je dijete povjereno na čuvanje i odgoj odlukom suda ili nadležnog tijela za poslove starateljstva.
 • Prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje putovnice za dijete, potrebno je zatražiti na uvid važeću putovnicu ili drugu identifikacijsku ispravu roditelja.
 • Ukoliko su roditelji prijavljeni na različitim adresama, jedan roditelj obvezan je dati izjavu, na kojoj će adresi dijete biti prijavljeno te istu vlastoručno potpisati.
 • Građani koji u Evidenciji prebivališta i boravišta koja se vodi na informacijskom sustavu Ministarstva unutarnjih poslova RH imaju evidentiran podatak o kućnom broju 0 ili bb, prilikom podnošenja zahtjeva za izradom putovnice trebaju priložiti potvrdu o kućnom broju nadležnog područnog ureda za katastar radi točnog ažuriranja podataka u navedenoj Evidenciji prebivališta i boravišta. Predmetnu potvrdu u ime građana može ishoditi i netko od njihove rodbine putem punomoći koju građani mogu ishoditi pri Veleposlanstvu RH u Dublinu,Irskoj.
 • Postupak redovne izrade putovnice otprilike traje između 4 do 6 radna tjedna.